Sõbrad ja toetajad

  • Veebimajutus.ee pakub enda teenust meile toetusena tasuta. Aitäh!
  • Klaudia Tiitsmaa joonistas meile tunnuspildi. Kristo Vaiksoo ja Kaupo Kaldmäe tegid selle arvutikõlblikuks. Täiesti tasuta! Oleme tänulikud.
  • Lucky Laika kinkis meile postkaardid, et saaksime tänada sõpru ja koostööpartnereid, kes meil esimese tegevusaasta jooksul tekkisid.