MRV – mis see on?

Kaugelearenenud (ingl k advanced) ehk metastaseerunud (ingl k metastatic) rinnavähi (edaspidi MRV) puhul on tegemist rinnavähi 4. staadiumiga, mil algselt rinnas tekkinud kasvaja on oma siirded ajanud mõnda teise organisse – enamasti luudesse, kopsudesse, maksa või ajusse. Nii on see ikkagi rinnavähk, aga selles staadiumis tegutseb kasvaja rinnast kaugemal. Vahel diagnoositaksegi haigus alles 4. staadiumis, siis kui rinnavähil on juba kaugsiirded. Selliselt määratud diagnoosi nimetatakse de novo juhtumiks.

Pahaloomulised kasvajarakud liiguvad algkoldest organismi teistesse kudedesse peamiselt vereringe ja lümfisõlmede ning lümfisüsteemi vahendusel.

Maailmas tehtud uuringute põhjal on väidetud, et 20-30% rinnavähijuhtudest varem või hiljem metastaseerub, olenemata algdiagnoosi staadiumist. Ehkki tegemist on sama haiguse – rinnavähiga, on MRV patsientidel ja varasemas staadiumis rinnavähi diagnoosiga patsientide olukord ja probleemid erinevad.

MRV ei ole välja ravitav aga seda saab ravimitega teatud määral kontrolli all hoida. Inglise keeles on olemas täpsemad sõnad – it is not curable but it is treatable. Olulised märksõnad MRV ravis on ka valuravi ja elukvaliteedi parandamine.

MRV raviskeemidest me sellel lehel ei kirjuta, sest raviskeemid on olenevalt metastaaside paiknemisest ja haiguse hormonaalsetest näitajatest väga erinevad. Personaalse meditsiini arenedes võib ka näitajatelt sarnast haigust ravida hoopis erinevate ravivahenditega. Vahel on metastaase võimalik opereerida, sagedasemad on erinevad keemiaravivormid, hormoonravi, bioloogiline ravi, kiiritusravi.

MRV haigestumise kohta puudub statistika. Arvet peetakse de novo juhtumite üle, ehk siis patsiendid, kellel on rinnavähk metastaseerunud juba esmadiagnoosimisel. Kui palju on juhtusid, mil 1.-3. staadiumi rinnavähk siirded edasi ajab ja millal – selle kohta ametlik statistika puudub.