Liikmed

MTÜga Meeta ootame liituma nii MRV patsiente, kellest saavad hääleõiguslikud täisliikmed, aga ka sõpradest ja kaasamõtlejatest toetajaliikmeid, kellel küll ei ole üldkoosolekul hääleõigust meile tähtsate küsimuste üle otsustamisel, kuid nõu ja jõuga saavad toetajaliikmeid meid igati aidata. Lisaks on meil pereliikmed ja lähedased, kes võivad astuda MTÜ Meeta liikmeks toetajaliikmena, aga nende panus on niigi suur meie kõikide igapäevasel toetamisel, seega MTÜ tegemistest osa saamiseks nad liikmeks nad astuma ei pea. Aga võivad.

MTÜ Meeta liikmed ei ole pea ühingu tegevuses aktiivselt osalema, see on neile võimalus. Võimalus teistega suhelda, edaspidi võimalus osaleda ettevõtmistes. Me ei taha, et keegi tunneks mingit kohustust. Hakkama saamine raske haigusega võtab niigi palju energiat ning arusaadavalt on see esmatähtis.

MTÜ Meeta liikmed maksavad liikmemaksu, ilma selleta ei saa kahjuks kuidagi. Arvame, et 10 eurot aastas ei tohiks käia üle jõu. Liikmemaks kulub ühingu igapäevasele tegevusele, suuremate ettevõtmiste tarvis otsime rahalist tuge väljastpoolt ühingut.

Oma foorumit meile ei ole, aga täisliikmetele on omavaheliseks suhtlemiseks Facebookis kinnine grupp.

Kui tahad rohkem teada ja MTÜ Meeta liikmeks astuda, kirjuta meile meeta@meeta.ee. Tutvu MTÜ Meeta põhikirjaga ja soovi korral saadame liikmeks astumise ankeedi.

MTÜ Meeta juhatus võib oma otsusega välja kuulutada ka auliikmeid. Meie esimese auliikme tunnistuse ning kullakarva ja pihlakavärvides villaste sokkide omanik on doktor Riina Kütner, kelle suure toe ja innustava nõu abil MTÜ Meeta üldse loomiseni jõudis. Auliikme tunnistus ja sokid anti üle 3. mail 2018. aastal Eesti Vähiliidu korraldatud pressikonverentsil metastaatilisest rinnavähist.