Kaks juhatuse liiget osalesid Milanos koolitusel

Kaisa Sein ja Kristi Kool osalesid 28.-30. septembril 2018 Milanos toimunud koolitusel, mis oli korraldatud spetsiaalselt metastaseerunud rinnavähi teemal eestkõnelejatele. Koolituse korraldas Euroopa rinnavähikoalitsioon Europa Donna ja taoline koolitus toimus esimest korda. Koolitusel räägiti erinevatest ravivõtetest varakult avastatud ja metastaseerunud rinnavähi puhul, MRV patsientide kogemusest tööturul, MRV teemal eestkõnelemisest, Europa Donna spetsiaalselt MRV teemal tehtud kodulehest, tervisetehnoloogia hindamisest ja patsiendi osast selles (Euroopa patsientide kool http://www.eupati.eu/), MRV patsiendi sõnumist ja häälest, kaugelearenenud rinnavähi ülemaailmsest liidust ABC Global Alliance ja selle tegevuskavast ning MRV statistika puudumisest Euroopa Liidus (Euroopa Komisjoni rinnavähiennetuse algatuse kohta saad lugeda lehelt https://ecibc.jrc.ec.europa.eu/).

Lisaks said osalejad Inglismaa spetsialistidelt väga hea kommunikatsioonikoolituse. Daamid on on õpetanud rinnavähipatsiente mitmeid aastaid, andnud häid nõuandeid,  kuidas sõnumit selgelt ja tõhusalt sihtgrupini viia. Tehti läbi praktilisi harjutusi, valmistuti raadio- ja teleintervjuu jaoks.

Väga oluline osa oli omavahelisel suhtlemisel, lisaks kontaktide loomisele oli väga inspireeriv kuulata teiste patsientide lugusid ja teada saada ühingute tegevusest teistes riikides. Loodame väga, et järgmisel aastal leitakse uuesti võimalus taolist koolitust korraldada ning MTÜ Meeta saab võimaluse keegi koolituma saata. Samuti loodame, et uutest tutvustest saab alguse nii mõnigi koostöö ja ehk on edaspidi võimalik osaleda MRV teemalistel konverentsidel.

Reisikulud ja ööbimise ning toitlustuse eest koolituse ajal tasus Europa Donna.